Meanings of "top" in Turkish English Dictionary
English
Turkish

Meanings of "belt line" in English-Turkish Dictionary
Category English Turkish
noun belt line çevre yolu

CONTEXT SENTENCES
That's MY line! Benim sıram!
Please tell me which railway line to use from the airport to downtown. Havalanından şehir merkezine hangi demir yolu hattını kullanacağımı bana söyle lütfen.
You are the next in line for promotion. Tanıtım sırasında bir sonraki kişisin.
Overseas subsidiaries are putting out top-of the-line products. Yurt dışı şubeleri seçkin ürünleri dışarı çıkarıyor.
Fasten your seat belt when you drive. Araba kullanırken emniyet kemerinizi bağlayın.
JR Chuo Line'a binersin. You get on the JR Chuo Line.