Meanings of "top" in Turkish English Dictionary
English
Turkish

Meanings of "belts" in English-Turkish Dictionary
Category English Turkish
belts kemerler

CONTEXT SENTENCES
To make our house payments, we're going to have to tighten our belts. Ev ödemelerimizi yapmak için, kemerlerimizi sıkıştırmak zorunda kalacağız.
Drivers should wear seat belts. Sürücüler emniyet kemerleri takmalılar.
Please fasten your seat belts, and kindly refrain from smoking. Lütfen emniyet kemerinizi takınız ve sigara içmekten uzak durunuz.
The driver advised us to fasten our seat belts. Sürücü bize emniyet kemerlerimizi bağlamamızıı tavsiye etti.
Remain in your seats with your seat belts fastened. Emniyet kemerleriniz bağlı şekilde koltuklarınızda kalın.