Meanings of "top" in Turkish English Dictionary
English
Turkish

Meanings of "ben" in English-Turkish Dictionary
Category English Turkish
noun ben iç oda

Meanings of "ben" in English-Turkish Dictionary
Category Turkish English
noun ben beauty spot
noun ben ego
ben i
pronoun ben i
ben iam
noun ben mole
pronoun ben myself
noun ben nevus

CONTEXT SENTENCES
Ben put his hands in his pockets. Ben ellerini ceplerine koydu.
Ben decided to tell the lawyer everything he knew. Ben, bildiği her şeyi avukata anlatmaya karar verdi.
Ben is not as young as he looks. Ben göründüğü kadar genç değil.
Ben learned to make a fire without matches. Ben kibrit olmadan ateş yakmayı öğrendi.
Ben, if anything, is a sensible man. Ben aksine duyarlı bir adamdır.
Ben sevebilirim. I can love.
Yarın ben burada olacağım. I will be here tomorrow.
"Siz bir öğretmen misiniz?" "Evet, ben bir öğretmenim." "Are you a teacher?" "Yes, I am."
Ben Fransız'ım. I am French.
Ben Fransız'ım. I'm French.