Meanings of "top" in Turkish English Dictionary
English
Turkish

Meanings of "benches" in English-Turkish Dictionary
Category English Turkish
noun benches bank
noun benches baro
noun benches hakim kürsüsü
noun benches kürsü
noun benches sıra
noun benches tezgâh
noun benches yargıçlık

CONTEXT SENTENCES
Some people are killing time relaxing on park benches. Bazı insanlar, park bankları üzerinde rahatlayarak zaman öldürüyorlar.
He made a desk and two benches for us. Bizim için bir masa ve iki bank yaptı.
In the park, some sat on benches, and others strolled about. Parkta bazıları bankta oturdu ve diğerleri dolaştı.
The boys do not sit on benches in the garden, but lie on the soft grass. Çocuklar bahçede banklarda oturmaz, yumuşak çimlerin üzerinde uzanırlar.
The park benches were all occupied. Park bankları hepsi meşguldü.