Meanings of "top" in Turkish English Dictionary
English
Turkish

Meanings of "bend double" in English-Turkish Dictionary
Category English Turkish
verb bend double iki büklüm etmek

CONTEXT SENTENCES
Your book is double the size of mine. Senin kitabın benimkinin boyutunun iki katı kadar.
The only room available is a double. Müsait olan tek oda bir çift kişilik.
The price is double what it was last year. Fiyat geçen yılkinin iki katı.
I can't bend my right arm. Ben sağ kolumu bükemiyorum.
This word has a double meaning. Bu kelimenin bir çift anlamı var.