Meanings of "top" in Turkish English Dictionary
English
Turkish

Meanings of "bend the knee" in English-Turkish Dictionary
Category English Turkish
verb bend the knee boyun eğmek
verb bend the knee diz çökmek
verb bend the knee yola gelmek

CONTEXT SENTENCES
We will not bend to the will of a tyrant. Biz tiranın isteğine boyun eğmeyeceğiz.
I can't bend my right arm. Ben sağ kolumu bükemiyorum.
The boy fell and scraped his knee. Çocuk düştü ve dizi sıyrıldı.
Tom hurt his left knee during practice, so John had to play the game in his place. Tom uygulama sırasında sol dizini incitti, bu yüzden John oyunu yerinde oynamak zorunda kaldı.
My brother may have to be operated on for the knee injury. Erkek kardeşim diz yaralanması nedeniyle ameliyat edilmek zorunda olabilir.