Meanings of "top" in Turkish English Dictionary
English
Turkish

Meanings of "bends" in English-Turkish Dictionary
Category English Turkish
verb bends bağlamak
verb bends boyun eğmek
noun bends bükme
verb bends bükmek
verb bends bükülmek
verb bends çökmek
noun bends dirsek
noun bends dönemeç
verb bends eğilmek
verb bends eğmek
verb bends esnetmek
verb bends katlamak
noun bends kıvırma
verb bends kıvırmak
verb bends kıvrılmak
noun bends kıvrım
verb bends oynama yapmak
noun bends viraj
verb bends yönelmek

CONTEXT SENTENCES
Lead bends easily. Kurşun kolayca bükülür.
Tom bends over backwards to please Mary. Tom Mary'yi memnun etmek için geriye doğru eğilir.
Tom bends over backwards to make Mary happy. Tom Mary'yi mutlu etmek için elinden geleni yapıyor.
The arc of the moral universe is long, but it bends toward justice. Ahlaki evrenin yayı uzun, ancak adalete doğru eğilir.
The government bends the truth. Hükümet gerçeği çarpıtır.