Meanings of "top" in Turkish English Dictionary
English
Turkish

Meanings of "beneath" in English-Turkish Dictionary
Category English Turkish
adverb beneath altına
adverb beneath altında
preposition beneath altında
adverb beneath altta

CONTEXT SENTENCES
Tom is sitting beneath the tree. Tom ağacın altında oturuyor.
You shouldn't be concerned about the exam. I'm sure it is far beneath your talents. Sınav hakkında endişelenmemelisin. Senin yeteneklerinin çok altında olduğuna eminim.
Suddenly the ground seemed to disappear from beneath my feet. Aniden zemin ayaklarımın altından kayboluyor gibi görünüyordu.
It is always dark beneath the oil lamp. Gaz lambasının altı her zaman karanlıktır.
Europa and Enceladus are thought to have an ocean of liquid water beneath their surface. Europa ve Enceladus'un, yüzeylerinin altında sıvı sudan oluşan bir okyanusa sahip oldukları düşünülmektedir.