Meanings of "top" in Turkish English Dictionary
English
Turkish

Meanings of "benefactor" in English-Turkish Dictionary
Category English Turkish
noun benefactor bağışçı
noun benefactor hayırsever
noun benefactor iyiliksever
noun benefactor velinimet

CONTEXT SENTENCES
They held her in high esteem as their benefactor. Onlar, hayırseverleri olarak onu yüksek itibarda tuttu.
An anonymous benefactor bequeathed several hundred thousand dollars to an animal shelter. İsimsiz bir hayırsever bir hayvan barınağı için birkaç yüz bin dolar bağışladı.