Meanings of "top" in Turkish English Dictionary
English
Turkish

Meanings of "booze" in English-Turkish Dictionary
Category English Turkish
noun booze alem
verb booze alem yapmak
noun booze cümbüş
noun booze içki
noun booze içki alemi
verb booze içki içmek
verb booze kafayı çekmek

CONTEXT SENTENCES
The doctor warned me to stay away from booze. Doktor, içkiden uzak durmam için uyardı.
You're out of booze. İçkin bitti.
We're all out of booze. Hiçbirimiz içkili değiliz.
Tom was only interested in sex and booze. Tom sadece seks ve içki alemiyle ilgileniyordu.
Booze is the answer, but now I can't remember the question. İçki içmek cevaptır ama şimdi soruyu hatırlayamıyorum.