Meanings of "top" in Turkish English Dictionary
English
Turkish

Meanings of "class of beings" in English-Turkish Dictionary
Category English Turkish
noun class of beings alem

CONTEXT SENTENCES
His essay gave only a superficial analysis of the problem, so it was a real surprise to him when he got the highest grade in the class. Onun denemesi, sorunun sadece yüzeysel bir analizini yaptı, bu yüzden sınıfta en yüksek notu aldığında ona gerçekten büyük bir sürpriz olmuştu.
Class doesn't begin until eight-thirty. Ders 8:30'a kadar başlamaz.
Why did you absent yourself from class yesterday? Dün niçin sınıfta yoktun?
The teacher accused one of his students of being noisy in class. Öğretmen öğrencilerinden birini sınıfta gürültü yapmakla suçladı.
I have class tomorrow. Yarın dersim var.
Biz business class'ta uçtuk. We flew business class.
Tom business class için ücretsiz bir yükseltme aldı. Tom got a free upgrade to business class.