Meanings of "top" in Turkish English Dictionary
English
Turkish

Meanings of "creation" in English-Turkish Dictionary
Category English Turkish
noun creation alem
noun création atama
noun creation buluş
noun création eser
noun creation evren
noun création hilkat
noun creation kreasyon
noun création oluşum
noun creation yaradılış

CONTEXT SENTENCES
That has allowed the creation of 4.000 new jobs. O 4.000 yeni istihdam yaratılmasını sağladı.
Terrorism is the most important factor in the division of a country and the creation of autonomous regions. Terörizm, bir ülkenin bölünmesi ve ayrılıkçı bölgelerin oluşumu için en önemli faktördür.
Investors must distinguish between genuine value creation and wishful thinking. Yatırımcılar, gerçek değer yaratma ile hüsnükuruntuyu ayırt etmeliler.
I am of the opinion that you would recognize a creator by his creation, and the world appears to me to be put together in such a painful way that I prefer to believe that it was not created by anyone than to think that somebody created this intentionally. Yaradanı yarattığından tanıyabilirsin fikrindeyim. Ve dünya bana öyle kederlerle yoğrulmuş görünüyor ki birinin bunu kasten yarattığını düşünmektense kimse tarafından yaratılmadığına inanmayı yeğlerim.
Slartibartfast's favorite creation was the fjords of Norway. Slartibartfast'ın en sevdiği ortam Norveç'in fiyortlarıydı.