Meanings of "top" in Turkish English Dictionary
English
Turkish

Meanings of "edebi eserler" in English-Turkish Dictionary
Category Turkish English
noun edebi eserler belles lettres

CONTEXT SENTENCES
Bilgisayarlar gerçekten edebi eserleri çevirebilir mi? Can computers actually translate literary works?
Onun biraz edebi yeteneği vardır. She has some literary talent.
Her erkeğin işi, ister edebi ya da müzik ya da bir resim ya da mimari ya da başka bir şey olsun, her zaman kendisinin bir portresidir. Every man's work, whether it be literature or music or a picture or architecture or anything else, is always a portrait of himself.
Tüm edebi ve sanatsal çalışmaların kaynağı, tatmin edilmemiş libidodur. Unsatisfied libido is responsible for producing all art and literature.
Hiç kimse onun edebi yeteneğinin farkında değil. No one was aware of her literary talent.