Meanings of "top" in Turkish English Dictionary
English
Turkish

Meanings of "ego" in English-Turkish Dictionary
Category English Turkish
noun ego ben
noun ego benlik
noun ego ego
noun ego kendine güven

Meanings of "ego" in English-Turkish Dictionary
Category Turkish English
noun ego ego

CONTEXT SENTENCES
He has a huge ego. Onun büyük bir egosu var.
Nations have their ego, just like individuals. Milletlerin, aynı bireyler gibi egoları vardır.
The Portuguese pronoun "eu" came from Latin "ego". Portekizcedeki "eu" zamiri Latince "ego" dan gelmiştir.
Tom has a very large ego. Tom'un çok büyük bir egosu var.
The biggest lie is the ego. En büyük yalan, egodur.
Ne ego ama! What an ego!
Portekizcedeki "eu" zamiri Latince "ego" dan gelmiştir. The Portuguese pronoun "eu" came from Latin "ego".
Sami büyük bir ego sahibi biriydi. Sami was someone who had a big ego.