Meanings of "top" in Turkish English Dictionary
English
Turkish

Meanings of "ek" in English-Turkish Dictionary
Category Turkish English
noun ek addendum
noun ek addition
adjective ek additional
noun ek adjunct
noun ek annex
noun ek appendage
noun ek appendix
noun ek appurtenance
prefix ek by-
prefix ek bye-
noun ek extension
adjective ek extra
noun ek extra
noun ek formative
adjective ek further
noun ek insertion
noun ek inset
noun ek postscript
noun ek schedule
prefix ek super-
noun ek supplement
adjective ek supplemental
adjective ek supplementary
noun ek supplementation

CONTEXT SENTENCES
Ek olarak yaşlılar birbirleriyle sosyalleşebilsin ve Amerikan hayatının aktif üyeleri olarak kalabilsinler diye birçok topluluk kurulmuştur. In addition many groups have been formed so that the elderly can socialize with one another and remain active participants in American life.
Ek açıklamalar katmayın. Don't add annotations.
Ek olarak beş dolar ödedim. I paid five dollars in addition.
O, bir striptizci olarak ek işte çalışıyor. He's moonlighting as a stripper.
Ek ücret ne kadardı? How much was the additional charge?