Meanings of "top" in Turkish English Dictionary
English
Turkish

CONTEXT SENTENCES
We were taught that World War II broke out in 1939. Bize 2. Dünya Savaşı'nın 1939 yılında patlak verdiği öğretildi.
A lot of people were killed in World War II. II. Dünya Savaşında bir sürü insan öldürüldü.
This book only goes down to World War II. Bu kitap sadece İkinci Dünya Savaşına kadar uzanır.
I am writing a thesis about international disputes after World War II. II. Dünya Savaşı'ndan sonraki uluslararası anlaşmazlıklar hakkında bir tez yazıyorum.
The teacher said that World War II broke out in 1939. Öğretmen İkinci Dünya Savaşı'nın 1939'da patlak verdiğini söyledi.
Gerhard Schröder, II. Dünya Savaşı boyunca yaşamayan ilk şansölyedir. Gerhard Schroeder is the first German chancellor not to have lived through World War II.
O, konuşmasında II.Dünya Savaşını referans gösterdi. She made references to World War II in her speech.
II. Dünya savaşı 1945'te sona erdi. World War II ended in 1945.
II. Dünya Savaşı ne zaman patlak verdi? When did World War II break out?
II. Dünya Savaşı'nda birçok asker öldürüldü. Many soldiers were killed in World War II.