Meanings of "top" in Turkish English Dictionary
English
Turkish

CONTEXT SENTENCES
Ai finds it difficult to make friends with Ken. Ai, Ken ile arkadaş olmayı zor buluyor.
Ai and Mariko are close friends. They go everywhere together. Ai ve Mariko yakın arkadaşlar. Her yere beraber giderler.
AI stands for artificial intelligence. YP yapay zeka anlamına gelir.
Ai sat down beside me. Ai benim yanımda oturdu.
AI means Artificial Intelligence. YZ, yapay zekâ anlamına gelir.
Genelde, İngiltere'de iklim yumuşaktır. Generally speaking, the climate in England is mild.
Aşama 1. 0.5 litre bitkisel yağı (herhangi bir içyağı veya yağın ve içyağının bir karışımı) yüksek ateşte çömlekte ısıtın, 400 gram doğranmış soğan ekleyin, soğanlar sarı bir renge ulaşana kadar kızartın, sonra da 1 kilogram et (hangi cins olursa olsun) ekleyin. Step 1. Heat the vegetable oil (0.5L) (any grease or a mixture of oil and grease) in the pot on high heat, add sliced onions (400g), fry until the onions take a yellow color, then add meat (any kind) (1kg).
Kara para skandalı, 11 Eylül, euronun yayılması, Eski Avrupa, IV. Hartz, Bayan Başbakan, vantilatör mili, iklim felaketi, mali kriz, enkaz primi ve kızgın vatandaş, Almanya'da yılın son 10 kelimesidir. Black money scandal, 11th of September, expenseuro, the Old Europe, Hartz IV, Madame Chancellor, fanmile, climatic catastrophe, financial crisis, wreckage bonus and citizen of anger are the last ten words of the year in Germany.
Japonya'da iklim İngiltere'dekinden daha ılımandır. The climate in Japan is milder than in England.
Ai, Ken ile arkadaş olmayı zor buluyor. Ai finds it difficult to make friends with Ken.