Meanings of "top" in Turkish English Dictionary
English
Turkish

CONTEXT SENTENCES
Ban Ki-Moon needs $16 million more for his project. Ban Ki-Moon'un, projesi için 16 milyon dolara daha ihtiyacı var.
Ban Ki-Moon needs to find $40 billion for his project. Ban Ki-Moon'un, projesi için 40 milyar dolar bulması gerekiyor.
In Brazil the prevalence of Asperger's Syndrome may reach 0.5%. Brezilya'da Asperger Sendromu görülme sıklığı % 0.5'e ulaşabilir.
John o kadar telaşlıydı ki konuşmaya vakti yoktu. John was in such a hurry that he had no time for talking.
O kadar kötü birisi ki kimse ondan hoşlanmaz. He is such a bad person that everybody dislikes him.
Hiç şüphe yok ki İngilizce dünyada en çok konuşulan dildir. It isn't a surprise that English is the world's most spoken language.
Bana öyle görünüyor ki sen hatalısın. It seems to me that you are wrong.
Büyük bir hataydı ki, o caydı. He broke his promise, which was a big mistake.