Meanings of "top" in Turkish English Dictionary
English
Turkish

CONTEXT SENTENCES
Kati Wolf is a good singer. Kati Wolf iyi bir şarkıcıdır.
Kati drinks every day. Kati her gün içer.
O benimkinin on katı fazla ingilizce kelime biliyor. She knows ten times as many English words as I do.
Gelirin, benimkinin yaklaşık iki katı kadar büyük. Your income is about twice as large as mine is.
Erkek kardeşim benim yediğimin iki katı kadar yemek yiyor. My brother eats twice as much as I do.
Işık dünyanın etrafında bir saniyenin 7.5 katı hızında seyahat eder. Light travels around the earth seven and a half times a second.
Bu tünel onun iki katı kadar uzundur. This tunnel is twice as long as that one.