Meanings of "top" in Turkish English Dictionary
English
Turkish

Meanings of "mole" in English-Turkish Dictionary
Category English Turkish
noun mole ben
noun mole dalgakıran
noun mole grammolekül
noun mole köstebek
noun mole mendirek
noun mole mol

CONTEXT SENTENCES
My mole is bigger than yours. Benim köstebeğim seninkinden daha büyük.
My mole is bigger than yours. Benim benim seninkinden daha büyük.
The dead body was identified by a mole on the cheek. Ölü bedenin kimliği, yanağındaki bir ben yoluyla tespit edildi.
I don't think people should make a mountain of a mole hill. İnsanların pireyi deve yapması gerektiğini düşünmüyorum.
Tom has a mole under his left eye. Tom'un sol gözünün altında bir beni var.