Meanings of "top" in Turkish English Dictionary
Galician
English

Meanings of "taman" in Galician-English Dictionary
Category Galician English
particle taman tämän

Meanings of "taman" in Galician-English Dictionary
Category English Galician
particle tämän taman