Meanings of "top" in Turkish English Dictionary
Galician
English

Meanings of "tan pronto como" in Galician-English Dictionary
Category Galician English
particle tan pronto como as soon as

CONTEXT SENTENCES
Como te chamas? What is your name?
Como te chamas? What's your name?
Deberías facelo pronto. You should do that soon.
Esta novela é tan fácil que mesmo un cativo pode lela. This novel is so easy that even a child can read it.
O té está tan quente que non podo bebelo. The tea is so hot that I cannot drink it.