Meanings of "top" in Turkish English Dictionary
Galician
English

CONTEXT SENTENCES
Cóntame que fixeches en Hawai. Tell me what you did in Hawaii.
O semáforo estaba en vermello. The signal was red.
A vida no campo é moi tranquila en comparación coa vida na cidade. Country life is very peaceful in comparison with city life.
Intenta investigar en profundidade os valores culturáis que evidencia o teu texto. Try to investigate in depth the cultural values your text brings into evidence.
A miña nai dividiu a torta en oito pezas. My mother divided the cake into eight pieces.