Meanings of "top" in Turkish English Dictionary
Slovak
English

CONTEXT SENTENCES
Kde si sa naučil po francúzsky? Where did you learn French?
Hovoríš po svahilsky? Do you speak Swahili?
Hovoríš po macedónsky? Do you speak Macedonian?
Môžem po teba prísť? Shall I come for you?
Jej oči prebehli po zozname, aby zistila, či je tam aj jej meno. Her eyes ran over the list to see if her name was on it.